Spytovanie svedomia pre deti

3 okt

Vhodné pre deti do 12 rokov. Kedy som sa spovedal naposledy? Zamlčal som úmyselne nejaký ťažký hriech? Zabudol som povedať niektorý ťažký hriech? Ako som spĺňal predsavzatia? Vykonal som udelený skutok kajúcnosti? 1. prikázanie: Život podľa viery v Boha Hanbil … Read More »

Spytovanie svedomia pre dospelých

3 okt

Každá pomôcka pre spytovanie svedomia je akoby zrkadlo nastavené nášmu vlastnému životu. Snažíme sa zhodnotiť náš uplynulý život alebo jeho časť, zhodnotiť naše skutky, slová a myšlienky, naše celkové správanie. Pri tomto hodnotení nášho života nie je však dôležité, ako … Read More »

Sväté tajomstvá

3 okt

Sviatosti sú účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné obrady, ktorými sa sviatosti slávia a vysluhujú, naznačujú a spôsobujú milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Sviatosti prinášajú ovocie u tých, ktorí ich … Read More »