Päť cirkevných prikázaní

2 okt

1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 5. Podporovať cirkevné … Read More »

Desať Božích prikázaní

2 okt

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 4. Cti svojho otca a svoju matku. 5. Nezabiješ. 6. Nezosmilníš. … Read More »

Hlavné prikázanie

2 okt

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého.