20 jún

20. jún – Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup. Svätý apoštolom rovný Naum, žiak sv Cyrila a Metoda.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup Jeho meno má grécky pôvod a znamená „poriadny“. Metoda, biskupa lýcijskeho mesta Patara, spomínajú všetky grécke zoznamy svätých. Grécke menológium ho opisuje ako „dôstojnú nádobu Božieho Ducha“ a „jeho nesmrteľný nástroj“. Chváli ho najmä ako protivníka...
Čítajte viac »
16 jún

16. jún – Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. Svätí mučeníci Tigrius, konštantínopolský presbyter a Eutropios.

Náš otec svätý Tychón Divotvorca Jeho meno má grécky pôvod a znamená „zasiahnuť značku“. Amatuntský biskup Mnemonios vysvätil svojho nástupcu Tychóna za diakona a ustanovil ho za správcu chrámu. Metropolita Epifanio Salamis ho vysvätil na biskupa. Jeho životopis, ktorého autorom je Ján...
Čítajte viac »
15 jún

15. jún – Svätý prorok Amos.

Svätý prorok Amos Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „zaťažený“. Amos je tretím z malých prorokov a prvým z píšucich prorokov. Bol pastierom dobytka a narezávačom poľných fíg pri meste Tekoa, 8 kilometrov juhovýchodne od Betlehema. Za čias izraelského kráľa Jeroboama...
Čítajte viac »
12 jún

12. jún – Náš prepodobný otec Onufrios Veľký.

Náš prepodobný otec Onufrios Veľký Jeho meno má egyptský pôvod a znamená „ten, ktorý je úplný“. Dnešný svätec je pustovníkom egyptskej púšte v Tebais. Podľa legendami opradeného životopisu, ktorého autorom je pustovník Pafnutios, bol Onufrios spočiatku mníchom v meste Hermopolis. Potom žil...
Čítajte viac »
11 jún

11. jún – Svätí apoštoli Bartolomej a Barnabáš. Spomienka na zjavenie sa archanjela Gabriela mníchovi z hory Athos a zjavenie hymnu Dôstojné je.

Svätý apoštol Bartolomej 11. júna nám Gréckokatolícka cirkev pripomína apoštola Bartolomeja. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Oráčov syn“. Bartolomeja v Novom zákone spomínajú katalógy apoštolov ako jedného z Dvanástich. Bartolomej je veľmi pravdepodobne identický s Natanaelom z Kány Galilejskej...
Čítajte viac »