Christos raždajetsja!

17 júl

24. 12. 2011 – DKÚ PA – Všetkým našim kňazom, katechétom a tým, ktorí pracujú na poli školskej či farskej katechézy prejeme, aby táto radostná udalosť, že Kristus sa rodí otvorila naše srdcia, aby Boh sa mohol narodiť  v nás.

Please follow and like us:
Počet videní: : 50