Demmer Klaus: Požiadavka z večnosti

8 jún

1-5Úvahy o celibáte, o jeho zmysluplnosti a možnostiach zdravého naplnenia sú zaujímavým čítaním pre kandidátov kňazstva, predstavených kňazských seminárov, kňazov samých, ale aj laikov, najmä mladých mužov a žien, ktorí sa pre celibátny spôsob života rozhodujú. Slovenský preklad Magdaléna Richterová (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 49