Eparchiálno-exarchátne kolo Biblickej súťaže 2005/2006

24 jún

30. 5. 2006 – DKÚ PE – V dňoch 25. a 26. mája 2006 sa v Eparchiálnom pastoračnom centre pre mládež v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou uskutočnilo Eparchiálno–exarchátne kolo Biblickej súťaže. Ide o alternatívu Biblickej olympiády, ktorá prebieha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Ministerstva školstva SR a vrcholí celoslovenským kolom. Diecézne katechetické úrady Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu sa aj tento rok rozhodli vytvoriť priestor pre mladších žiakov – víťazov na prvých troch miestach v eparchiálnom a exarchátnom kole. Stretnutie začalo predstavením jednotlivých súťažných družstiev, ktoré sa navzájom predstavili nakresleným symbolom, ktorý je družstvu najbližší a charakterizuje školu alebo farnosť, z ktorej družstvo pochádza. Nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Peter Pavel Haľko, synkel Prešovskej eparchie. Po nej bol zábavný večer spojený s „biblickým karnevalom“, poprepletaný piesňami i tancom, po ktorom sa každému ušla sladká odmena. Samotná súťaž sa začala v piatok po chutných raňajkách a prebiehala v dvoch kategóriách: A (1.-2. roč. ZŠ) a B (3.-4. roč. ZŠ). Aj keď súťažné družstvá boli veľmi vyrovnané, víťaz môže byť len jeden. Tento krát v A. kategórii zvíťazilo družstvo z I. ZŠ v Sobranciach, na druhom mieste skončilo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku a na treťom družstvo CZŠ v Stanči. V B. kategórii prvé tri miesta obsadili družstvá z Prešovskej eparchie – 1. miesto družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove, 2. miesto družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku a 3. miesto družstvo z ZŠ Levočská v Starej Ľubovni. Počas obeda nás nečakane navštívil vladyka Ján Babjak, ktorý obdaril všetkých sladkosťami. Po svätej liturgii, ktorú slávil o. Rastislav Višňovský, predseda komisie pre mládež, sme privítali vladyku Milana Chautura, košického exarchu, s ktorým sme sa pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke, po ktorom vladyka Milan odovzdal víťazom diplomy a sladké odmeny. Napokon si malí biblisti, nielen chlapci, ale aj dievčatá nenechali ujsť futbal s vladykom a potvrdili, že sú šikovní nielen v spoznávaní Svätého písma, ale aj vo futbale. Spoločnou večerou sa Biblická súťaž Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu v šk. roku 2005/2006 ukončila.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 42