Habakuk, prorok

21 nov

DÁTUM SPOMIENKY : 02. DECEMBER

CELÝ NÁZOV : Svätý prorok Habakuk

 

SYNAXÁR :

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „voňavá kvetina“. Podľa úvodu prorockej knihy Habakuk bol dnešný svätec prorokom a jej autorom. Habakuk patrí do skupiny malých prorokov. Skôr sa mylne považoval za speváka v chráme. V súčasnosti sa zastáva názor, že pôsobil ako kultový prorok. Poslanie Habakuka sa týkalo Júdu v čase hrozby zo strany Asýrčanov a Babylončanov na konci 7. storočia. Obsah knihy tvoria tri časti. Prvú tvorí žaloba na bezprávie v Júdskej krajine a ohlásenie súdu skrze Chaldejcov. Prostrednú časť tvorí päť výrokov „Beda“ proti Chaldejcom a napokon kniha končí Habakukovou modlitbou k Bohu ako záchrancovi. Posolstvo knihy potvrdzuje konečné víťazstvo práva a spravodlivosti nad každým násilím a zločinom. Boh definitívne zachraňuje svoj verný ľud tým, že zničí jeho nepriateľov. Boh prináša konečné víťazstvo pravdy a spravodlivosti.

Please follow and like us:
Počet videní: : 37