Historicko-filozofická reflexia výchovy v diele Karola Wojtylu – Jána Pavla II.

17 dec

DKU PA – Pod týmto názvom sa dňa 14. 12. 2020 uskutočnil odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov. Odborným lektorom uvedeného seminára bol prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. V súvislosti so situáciou Covid 19 bol seminár prenášaný online. Ako uviedol lektor seminára … aj súčasná pandemická situácia môže byť pre nás príležitosťou k adekvátnemu premysleniu obsahu aj cieľa edukácie a ku kritickému nahliadnutiu na skryté formy dehumanizácie, ktorých sprievodným znakom je  konzumizmus, deštruktivita, násilie a strata intimity. Cieľom seminára bolo predstaviť myslenie Jána Pavla II. ako autentickú výchovu v našej dobe, v ktorej ľudia na jednej strane už vytriezveli z gnosticko – osvietenského názoru „stále vpred a čoraz lepšie“, ale na druhej strane si veľmi navykli na situáciu v platónskej jaskyni a nevedia, alebo aj nechcú sa uvoľniť z moci tieňov a zaujať miesto, ktoré je im bytostne určené.

Prezentácia

Please follow and like us:
Počet videní: : 62