Hľadanie ciest farskej katechézy, Detva 20. – 22. 9. 2006

12 apr

2006 09. 20. - 22.Prednášky, ktoré odzneli 20. – 22. 9. 2006. (Nepredajný)

Please follow and like us:
Počet videní: : 52