13 aug

Horskí vodcovia

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Indiánski horskí vodcovia v Andách zaviazujú svojim nákladným mulom často oči, aby nevideli, aký veľký je náklad, ktorý sa im naloží na chrbát. Keby im nezaviazali oči, nebolo by možné naložiť náklad.