Ignacik Marek: Poučenia starcov Optimskej pustovne

15 apr

1Ako viesť správny duchovný život ? Odpovede dáva výber krátkych poučení o duchovnom živote od veľkých starcov Optinskej pustovne. Kniha prináša poučenia známych starcov a mníchov Optinskej pustovne s krátkymi životopismi. Hodnota ich myšlienok je pre súčasného kresťana zreteľná a nepotrebuje akékoľvek autoritatívne potvrdenia. (Nepredajné)

Please follow and like us:
Počet videní: : 71