Kapsanis Georgioa archimandrita: Evanjeliové mníšstvo

16 apr

O mníššskom živote a modlitbe. (Nepredajná)7

Počet videní: : 46