Katechéti sa stretli na duchovných cvičeniach

19 mar

PaedDr. Andrea Vaľková – V dňoch 15.3.2024 – 17.3.2024 sa v Kláštore oo. redemptoristov v Stropkove konali duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej a Košickej eparchie. Exercitátorom bol o. Anton Verbovský CSsR, ktorý počas týchto dní previedol katechétov cestou Abraháma, Mojžiša a Eliáša. Modlitbové spoločenstvo s účastníkmi tvoril aj o. Pavol Tomko CSsR. Prednášky a zamyslenia sa niesli v duchu toho, že katechéta nemá svojim žiakom odovzdávať len náboženské vedomosti ale predovšetkým vieru. Tak ako Abrahám má v živote na základe Božej cesty odchádzať „zo svojho“ a dôjsť do „môjho – Božieho“, tak ako Mojžiš prejsť Exodom, ktorý nemusí byť len cestou von ale aj cestou dovnútra – do seba, či tak ako Eliáš prejsť cestou očisťovania a odhaľovať modly pred týmto svetom.

Please follow and like us:
Počet videní: : 11