Kánonická katechetická misia

Podmienky pre udelenie Kánonickej katechetickej misie

Podmienky pre udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/

Postup

1. Katechéta, ktorý má záujem vyučovať Náboženstvo/Náboženskú výchovu na území Prešovskej archieparchie v nasledujúcom školskom roku, zašle do 10. júna príslušného kalendárneho roka vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie Kánonickej katechetickej misie” na DKÚ Prešovskej archieparchie, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov. 2. DKÚ pošle katechétovi pozvánku na pohovory k udeleniu KKM, ktoré […]

Poverenie

Poverenie k vyučovaniu Katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy – východný obrad

Formulár žiadostí

Žiadosť o udelenie Kánonickej katechetickej misie 1. strana 2. strana /Žiadosť vytlačte na jeden hárok papiera obojstranne/