Kánonická katechetická misia

Podmienky pre udelenie Kánonickej katechetickej misie

Podmienky pre udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/ Zobrazení: 11

Postup

1. Katechéta, ktorý má záujem vyučovať Náboženstvo/Náboženskú výchovu na území Prešovskej archieparchie v nasledujúcom školskom roku, zašle do 10. júna príslušného kalendárneho roka vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie Kánonickej katechetickej misie” na DKÚ Prešovskej archieparchie, Hlavná 1, P. O. BOX ... Read More »

Poverenie

Poverenie k vyučovaniu Katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy – východný obrad Zobrazení: 6

Formulár žiadostí

Žiadosť o udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/ 1. strana 2. strana /Žiadosť vytlačte na jeden hárok papiera obojstranne/ Zobrazení: 29