Katechézy v Roku rodiny

 

Ikona

Zobrazení: 1

Modlitba k Svätej rodine

Ježiš Mária a Jozef, vo vás kompletujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. Svätá nazaretská rodina, nech ... Read More »

Myšlienky

“Viete, Jene, manželstvo, je možno tá najťažšia vec v cirkvi. To všetko, čo ste spomínali, robia a dokážu viacerí. Ja sa zaoberám pedagogikou, výchovou detí a vidím, že najväčším problémom cirkvi teraz, ale najmä v budúcnosti, budú rodiny. Ak nebudeme ... Read More »

Školská katechéza

Vzorové vyučovacie hodiny zamerané na rodinu Pre 1. stupeň ZŠ Otec, mama, mám Vás rád Mgr. Veronika Marková Pre stredné školy Rodina a jej základné úlohy spoločnosti Mgr. Kvetoslava Rindošová Zobrazení: 6