Modlitba k Svätej rodine

Ježiš Mária a Jozef,
vo vás kompletujeme žiaru pravej lásky,
na vás sa s dôverou obraciame.
Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín
miesta spoločenstva a večeradlá modlitby,
opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi.
Svätá nazaretská rodina,
nech sa viac v rodinách nezakusuje
násilie, uzavretosť a rozdelenie:
každéme, kto bol zranený alebo pohoršený,
nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie.
Svätá nazaretská rodina,
nech budúca bikupská synoda
dokáže všetkých nanovo upevniť vo vedomí
posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny,
jej krásy v Božom pláne.
Ježiš, Mária a Jozef,
prijmite a vypočujte našu prosbu. Amen.
(Modlitba Svätého Otca Františka)