21 júl

Keď hľadím na Pána

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Keď hľadím na Pána, počúvam jeho slová a uvažujem o ňom, prebúdza sa vo mne odpoveď: úcta, vzývanie, pokora, ľútosť, veľkodušnosť, viera, nádej, láska, vďaka, radosť, oddanosť. To všetko sa ozýva, keď sa modlím Ježišovo meno. (J. Boure)