Spolok svätého Vojtecha: Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti využívania prostriedkov spoločenskej komunikácie

12 apr

Kongregacia pre katolicku vychovu - Pokyny na formovanieKoncilový dokument Inter mirifica, ktorý sa zaoberá zložitým moderným javom prostriedkov spoločenskej komunikácie, osvetlil mnohé problémy pastoračnej a formačnej povahy. (Nepredajná)

Please follow and like us:
Počet videní: : 46