Lavrov S.: Lebo s nami je Boh

15 apr
5Populárny výklad, prečo evolučnú teóriu vývoja človeka 
nie je možné logicky obhájiť. Ďalšie dve časti obsahujú 
učenie pravoslávnej Cirkvi o modlitbe, pôste, pokánie, 
znamenie kríža pod. (Nepredajná)

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 73