Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu

19 mar

DKÚ PA – Dňa 15. marca 2021 sa uskutočnil už tretí odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa seminár konal online formou. Nosným predmetom seminára bola téma Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu.

Ako uviedol lektor seminára prof. ThDr. Marek Petro, PhD., z Katedry systematickej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, ľudská dôstojnosť je v mnohých kultúrnych prostrediach prijímaná, ako základný princíp hodnotenia ľudských skutkov. V rámci svojich prednášok poukázal na skutočnosť, že o ľudskej dôstojnosti sa síce hovorí na rôznych úrovniach a grémiách, ale je potrebné hľadať odpoveď na základnú otázku, čo ľudská dôstojnosť je a kde sú jej korene. Účastníkom odborného seminára v logickom zdôvodňovaní predstavil korene ľudskej dôstojnosti, ktoré spočívajú v stvorení človeka na Boží obraz a podobu (porov. Gn 1, 26) a taktiež pertraktoval, že ľudská dôstojnosť spočíva v možnosti voľby, ktorú má zo všetkých stvorení na zemi iba človek. V ďalších častiach svojich prednášok poukázal na to, ako je ľudská dôstojnosť prakticky zneužívaná pri bioetických zásahoch a v ekológii. Účastníkom seminára na inšpiráciu ponúkol dve vypracované prípravy na vyučovaciu hodinu na tému Starostlivosť nebeského Otca o svet a človeka (pre 3. roč. ZŠ) a Príroda – dar od Boha (pre 2. roč. SŠ).

Na realizovaný seminár sú od účastníkov pozitívne ohlasy, čo len nasvedčuje, že aj takáto forma online vzdelávania môže poslúžiť svojmu cieľu.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33