Máriino zvelebovanie

2 okt

Velebí moja duša Pána – a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.
Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez poškvrnenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. – Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
Čestnejšia si ako cherubíni:
Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. – A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Čestnejšia si ako cherubíni:
Ukázal silu svojho ramena, – rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Čestnejšia si ako cherubíni:
Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. – Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Čestnejšia si ako cherubíni:
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, – ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.
Čestnejšia si ako cherubíni:

Please follow and like us:
Počet videní: : 27