Metropolitné kolo BS a Východní svätí pre súčasnosť 2010/2011

17 júl

13. 06. 2011 – DKÚ PA – V dňoch 9. a 10. júna 2011 sa v priestoroch mládežníckeho centra Barka v Juskovej Voli uskutočnilo Metropolitné kolo BS 2010/2011, kde sa stretli prvé tri víťazné družstvá archieparchiáneho/eparchi lneho kola BS v A. kategórii /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/. Spoločná eucharistia, ktorú s prítomnými kňazmi slávil o. Michal Onderko, ml., protosynkel Prešovskej archieparchie bola otvorením už 14. ročník BS. Večer pokračoval zábavným programom „Družstvo zabáva družstvo“ a spoločným karnevalom na ktorom boli ocenené všetky masky. Na druhý deň, po raňajkách, začala samotná súťaž. Najviac sa v A. kategórii darilo družstvu zo ZŠ Choňkovce a v B. kategórii družstvu zo ZŠ Okružná Michalovce, ktoré obsadili prvé miesto. Po jej skončení, vladyka Milan, košický eparcha poďakoval súťažiacim za ich čas venovaný štúdiu Lukášovho evanjelia, ktoré v tomto šk. roku bolo predmetom BS, kňazom a katechétom za prípravu súťažiacich a diplomami a vecnými cenami odmenil súťažiacich. Odborná komisia, ktorej predsedal vladyka Milan vybrala najlepšie práce v projekte Východní svätí pre súčasnosť, kde svätcom pre tento ročník bol blahoslavený hieromučeník ThDr. Vasiľ Hopko, pomocný prešovský biskup. Na záver nechýbala spoločná fotografia a spoločný obed s otcom biskupom dal poslednú bodku za 14. ročníkom BS 2010/2011.
Fotogaléria

Príloha: (cca 8,47 MB)
Počet videní: : 35