20 júl

More

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

More usmrtilo nepriateľa. Tak i pri krste je zničený náš nepriateľský vzťah k Bohu. Ľud vyšiel z vody zdravý a bez pohromy. Rovnako i my vychádzame z vody ako živí, ktorí vstávajú z mŕtvych. (sv. Bazil Veľký) V staroveku cirkev krstila obrátených. Dnes musí obracať pokrstených.