My – Ľudia

13 aug

Ľudia si spomínajú na svoju minulosť, na to, čo prežili, podľa istých období a dátumov. Niektorí delia svoj život podľa istých medzníkov – radostných alebo tragických – podľa promócie, svadby, autohavárie alebo ťažkej prekonanej choroby, podľa zmeny náhľadov. Iní delia svoj život podľa vonkajších medzníkov – podľa miest, kde bývali, podľa zamestnania, v ktorom pôsobili. Iní delia život podľa detstva, mladosti a zrelého veku. No skutočnými, opravdivými a najvážnejšími medzníkmi nášho života sú dni a hodiny, v ktorých sa nám dostalo nejakej novej idey o Bohu, v ktorých sme pochopili nejakú pravdu, nejaké tajomstvo Božie a jeho vzťah k nášmu životu! To bolo, je a pre nás zostane hodnotou navždy! Ak sme boli a ak sme pozorní na tieto objavy Božích tajomstiev, možno sa nám celý život už teraz javí ako ustavične rastúce zjavenie Božích tajomstiev a nášho života i života sveta v nich.

Please follow and like us:
Počet videní: : 54