15. január – Naši prepodobní otcovia Pavol Tébsky a Ján Chatrčník. Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius Alexandrijský

15 jan

Pavol Tébsky

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „Malý“. Podľa životopisu, ktorého autorom je svätý Hieronym, Pavol Tébsky sa narodil okolo roku 228 v oblasti okolo egyptského mesta Téby ako syn bohatých rodičov. Počas prenasledovania za cisára Décia sa utiahol do samoty. Keď ho jeho lakomý švagor chcel udať ako kresťana, odišiel do hôr. Tu žil 90 rokov v kamennej jaskyni ako pustovník. Krátko pred smrťou ho navštívil predstavený kláštora svätý Anton. Svätý Pavol Tébsky zomrel vo veku 113 rokov okolo roku 341. Jeho telo pochoval Anton s pomocou dvoch levov. Hieronymov životopis, ako aj neskoršie na ňom založené grécke, sýrske, koptské, a etiópske životopisy, nechceli byť opisom života svätého Pavla, ale „Enkomion“, oslavnou rečou na hodnotu pustovníckeho života. Tá ako ozdobu využíva motívy zo staršej i vtedajšej cestovateľskej literatúry a legiend . V 12. storočí našli údajné Pavlove relikvie a preniesli ich do Konštantínopolu. V roku 1240 sa dostali do Benátok a o 141 rokov prostredníctvom uhorských Paulínov do Budína, dnešnej mestskej časti Budapešti v Maďarsku. Na ikonách sa Pavol Tébsky znázorňuje v odeve z palmových listov s krkavcom a dvoma levmi, často ako vedie rozhovor so svätým Antonom. Pustovníctvo, ktoré sa na západ dostalo v 13. storočí, sa hlási k odkazu dnešného svätca ako Rád svätého Pavla, prvého pustovníka.

Ján Chatrčník

Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená „Boh je milosrdný“. Ján Chatrčník žil v 5. storočí. V životopise o Alexiovi z Edessy sa o Jánovi dozvedáme, že istý čas pobudol v kláštore mníchov stáleho bdenia, takzvaných „Akoimetov“, na ázijskom pobreží Bosporu. Potom prezlečený za chudáka sa vrátil do Konštantínopolu a žil v chatrči pri rodičovskom dome. Po smrti v chudobnom mníchovi-susedovi, spoznali svojho syna, keď v jeho skromnom príbytku našli evanjeliár, ktorý mu kedysi dali. Jeho pozostatky sa dostali aj do Ríma, no kult ostal len na Tiberskom ostrove, kde pozostatky uložili. Spomínaný evanjeliár by sa mal nachádzať na hore Athos.

Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius Alexandrijský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „všemúdry“.Tento mučeník bol vraj synom istého prokonzula Nila. Pansopius, ako napovedá aj jeho meno, bol dobre vzdelaný vo všetkých náboženských a svetských vedách. Po smrti svojho otca venoval majetok chudobným a utiahol sa do púšte, kde strávil 27 rokov. Po týchto rokoch ho v čase prenasledovania kresťanov za cisára Décia udali u prefekta Augustalisa. Kruto ho počas mučenia bili, kým za spevu chválospevu neprijal mučenícku korunu. Náš prepodobný otec a mučeník Pansopius zomrel v Alexandrii okolo roku 250.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL, VHL, heiligenlexikon.de spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 65