Najväčší príklad

17 aug

Jedným z najväčších príkladov modliacich sa ľudí je Mojžiš, vodca ľudu, organizátor záchrany Izraela, teda nie pustovník, ale muž v plnej aktivite. Možno povedať, že je akýmsi predobrazom modliaceho sa Krista. Pre jeho modlitbu Boh zachránil svoj ľud (porov. Ex 33, 17). Mojžišove prosby neznejú ako tiché rozjímania. Sú plné dramatického napätia. Pripomína Bohu, že ľudia sú jeho národ (porov. Ex 33, 13), že by neslúžilo Božej cti, aby ich opustil. Čo by na to povedali iné národy (porov. Ex 32, 11-14)!

Please follow and like us:
Počet videní: : 57