20 júl

Naše povolanie

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

Mali by sme byť odborníkmi v modlitbe. Modlitba by mala byť našim povolaním. Apoštoli to pochopili veľmi dobre, keď videli, že by mohli v návale práce stratiť pôdu pod nohami. Rozhodli sa venovať modlitbe a službe slova (Sk 6, 4). Musíme sa modliť tiež namiesto tých, ktorí sa nemodlia.