13 aug

Niet inej cesty

Email this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookPrint this page

V ságe starobylého severského rodu Björndalovcov je hlavnou postavou starý Dág, ktorý sa vo svojom živote viac pridržiaval zásad sveta. Keď sa už poberal z tohto sveta a cítil svoj blízky koniec, povedal svojej neveste tieto poučné slová: „To, o čo sa mi boríme a usilujeme, to je blaženosť v tomto živote a pokoj s večnosťou. A ta vedie len jedna cesta, cesta do vnútra, cez dobrotu srdca. Vidíme to teraz za celým svojím životom… a povedal to ten, čo má právo tak povedať… Cesta k zmyslu života vedie cez rozum a myšlienky k jeho prikázaniam… Niet inej cesty okrem Krista…“