Novicka

20 júl

Mladá deva sa rozhodovala vstúpiť do kláštora. Požiadala predstavenú prísneho klariského kláštora, aby ju povodila po celom kláštore. Pri prehliadke kláštora videla tmavé chodby, vlhké kláštorné cely, pochmúrnu kuchyňu, jednoduchú jedáleň, chudobnú kaplnku. Vlastne všetko tam dýchalo chudobou. Po prehliadke jej predstavená povedala: „Nemyslíte, že takýto život by bol pre vás tvrdý?“ A ona odpovedala: „Ctihodná matka, ja som si pri prehliadke všimla, že v každej miestnosti máte kríž. A kde nachádzam ukrižovaného Ježiša, tam určite nájdem aj jeho posilu, aby som vládala uniesť svoj kríž.“

Please follow and like us:
Počet videní: : 61