O daromných slovách a rečiach

18 aug

Na ktoré slová sa vzťahuje Kristov výrok: „Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia“ (Mt 12, 36)?
Všeobecne každé slovo, ktoré sa nevzťahuje na našu prácu v Bohu, je daromné. Zlo takej reči je veľké, lebo i keby bolo dobré to, o čom sa hovorí, keď sa to nevzťahuje na povzbudenie, neospravedlňuje to dobro toho, čo hovorí. Už len tá okolnosť, že reč nepomáha povzbudzovať, zarmucuje Svätého Ducha Božieho. Toto jasne učí Apoštol: „Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia“ (Ef 4, 29-30). A akým zlom je zarmucovať Svätého Ducha, o tom netreba ani hovoriť.

Please follow and like us:
Počet videní: : 33