O láske k Bohu

29 aug

Ako nadobudnúť lásku k Bohu? Keď so svedomím a vedomím budeme prijímať jeho dobrodenia, čo nachádzame aj u nerozumných zvierat. Lebo vidíme, že psy majú rady tých, ktorí ich krmia. Učíme sa to aj zo slov Izaiáša, ktorými vyjadruje svoj žiaľ: „Synov som vychoval a vyvýšil, oni sa mi však spreneverili. Vôl si pozná gazdu a osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nepochopí“ (Iz 1, 2-3). Ako vôl a osol prirodzene ukazujú lásku k tým, ktorí im prejavujú dobrodenie dávaním pokrmu, takisto aj my, ako by sme mohli, keď len uvedomele a s úvahou budeme prijímať dobrodenia, nemilovať toho tak veľkého dobrodincu – Boha, keď celkom samozrejme a, aby som tak povedal, bez žiadneho poučovania, rodí sa v zdravej duši také rozpoloženie.

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 29