O miernosti

17 aug

Abba Nilos povedal: “Modlitba je semeno miernosti a neprítomnosť hnevu.” Lovec v púšti uvidel abbu Antona, ako sa veselí s bratmi, a bol pohoršený. Starec, aby mu ukázal, že je potrebné občas vyjsť v ústrety potrebám bratov, povedal: “Vlož šíp do svojho luku a natiahni tetivu.” Urobil to. Starec riekol: “Natiahni viac”. Urobil tak. Starec opäť povedal: “Natiahni ešte viac.” Lovec mu odvetil: “Ak priveľmi ohnem svoj luk, zlomí sa.” Vtedy mu starec povedal: “Tak je to aj s Božím dielom. Ak budeme nadmieru namáhať bratov, čoskoro sa zlomia. Občas je potrebné zísť dolu a vyjsť v ústrety ich potrebám.” Niekoľko mníchov prišlo pozrieť abbu Pimena a povedali mu: “Ak uvidíme bratov driemať v chráme, máme ich zobudiť, aby mohli dávať pozor?” On povedal: “Ak ja vidím brata driemať, vezmem si jeho hlavu na kolená a nechám ho odpočívať.”

Please follow and like us:
Počet videní: : 36