O nás

Kontakt

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie Adresa: Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov Telefón: + 421 51 756 26 01 +421 51 756 26 35 +421 905 249 047 Riaditeľ: PaedDr. Peter Cap, E-mail: dku@grkatpo.sk Zobrazení: 109

História

História Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie siaha do roku 1993, kedy bol 1. októbra úrad oficiálne zriadený zriaďovacou listinou vtedajším biskupom Mons. Jánom Hirkom, Dr. h. c. Pri jeho zrode stál o. Mgr. Andrej Pribula, ktorý bol riaditeľom a sr. ... Read More »

Spolupráca

Diecézny katechetický úrad polupracuje: 1. s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie 2. s Komisiou pre katechizáciu pri KBS 3. s farnosťami 4. s Gréckokatolíckym arcibiskupským školským úradom (ďalej len GAŠÚ) 5. s Diecéznymi katechetickými úradmi iných diecéz 6. s Katolíckym pedagogickým ... Read More »

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina Diecézneho katechetického strediska Zobrazení: 19

Plán

Pre Diecézny katechetický úrad boli vytýčené tieto úlohy a činnosť: V oblasti školskej katechézy: – pripraviť protopresbyterské, archieparchiálne a metropolitné kolá Biblickej súťaže protopresbyterské a archieparchiálne kolá Biblickej olympiády                                             – organizovanie projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ – spoluorganizovanie výtvarnej súťaže ... Read More »

Štatút

Štatút Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie Zobrazení: 5

Úlohy

Diecézny katechetický úrad a) robí analýzu situácie v arcidiecéze vzhľadom na výchovu vo viere b) vypracúva program činnosti, ktorý by určil jasné ciele, poskytol orientáciu a poukázal na konkrétne činnosti c) podporuje formáciu katechétov d) vypracováva alebo aspoň odporúča farnostiam ... Read More »

Katechetická komisia

Katechetická komisia Prešovskej archieparchie Zobrazení: 30