O tom, ako sa zdržať hnevu

29 aug

Ako sa možno zdržať hnevu? Keď budeme vždy pamätať na to, že na nás pozerá všemohúci Boh a všadeprítomný Pán. Ktorý podriadený by sa opovážil v prítomnosti kráľa robiť niečo také, čo je nemilé? Keď niekto pre vlastný osoh chce, aby ho iní poslúchali, ten nech si uvedomí, že slovo Božie učí každého slúžiť iným (Mk 10, 45, Ef 5, 21). A kto trestá za priestupky proti Božím príkazom, ten sa nemá hnevať, ale má byť milosrdný a súcitný podľa slov apoštola: „Veď kto je slabý, aby som nebol slabý aj ja?“ (2 Kor 11, 29).

Please follow and like us:
Počet videní: : 30