O tom, čo je škvrna na duchu a na tele

29 aug

Čo je škvrna na duchu a na tele a ako sa môžeme od nich očistiť a čo je svätosť a ako ju nadobudnúť? Poškvrnenie tela znamená stýkať sa s tými, ktorí sa dopúšťajú hriechov, poškvrnenie ducha je ľahostajnosť voči hriechom slovami alebo skutkami. A od poškvrnenia očisťuje sa ten, kto sa podrobuje príkazu apoštola: „S takými ani nejedzte (1 Kor 5, 11) a inými podobnými nariadeniami, alebo ten, kto pocítil v sebe to, o čom hovorí Dávid: „Rozhorčenie ma chytá pre ničomníkov, čo opúšťajú zákon tvoj“ (Ž 119, 53) a prežíva taký smútok ako Korinťania, keď ich obvinili z ľahostajnosti voči hriešnikom: „Pozrite, čo znamená zarmútiť sa podľa Božej vôle“ (2 Kor 7, 11). Oni tým všetkým ukázali, že „sú čistí v tejto veci“ (2 Kor 7, 11). A svätosť je celkove odovzdanie sa Bohu v každej chvíli tým, že sa mu snažíme páčiť myšlienkou a túžbou. Pretože čo je nečisté, nemôže byť prijaté ako obetný dar, no a čo je posvätené Bohu, ak by sme to použili na svetské účely, to by bola bezbožnosť.

Please follow and like us:
Počet videní: : 28