O tom, podľa čoho poznáme, či niekto so súcitom karhá bratov?

29 aug

Podľa akých znakov poznáme, že niekto so súcitom karhá bratov? Predovšetkým podľa znakov súcitu, ako o tom hovorí Apoštol: „Ak teda trpí jeden úd, trpia s ním všetky údy…“ (1 Kor 12, 26) a „kto je vystavený pohoršeniu, aby to aj mňa nepálilo?“ (2 Kor 11, 29) a potom, keď rovnako prežíva každý hriech, a rovnako je zarmútený, má rovnaký pocit bôľu pre hriechy iných, ako aj pre svoje a pri karhaní nenarušuje spôsob, ktorý nám ukázal Pán.

Please follow and like us:
Počet videní: : 28