O tom, prečo sa máme stať podobnými deťom

29 aug

V čom sa máme obrátiť a stať sa podobnými deťom? Táto časť evanjelia (Mt 18, 3) nás poučuje o tom a vysvetľuje príčinu, prečo to bolo povedané, že netreba sa povyšovať, že je potrebné uznávať prirodzenosť, ochotne prejavovať rovnosť s tými, ktorí v niečom sa zdajú byť menšími.

Please follow and like us:
Počet videní: : 23