O vyhľadávaní cti

29 aug

Či sa sluší starať sa o to, aby ma ľudia uctievali? Apoštol nás naučil dávať každému to, čo mu patrí: „Komu česť, tomu česť“ (Rim 13, 7), ale je zakázané starať sa o to, aby nás ľudia uctievali, lebo Pán povedal: „Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!“ (Jn 5, 44). Z toho vyplýva, že starať sa o slávu u ľudí je znakom nevery, nedostatkom zbožnosti, ako povedal Apoštol: „Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom“ (Gal 1, 10). Keď je tak odsúdené prijímanie slávy od ľudí, nevysloviteľným súdom budú súdení tí, ktorí túžia po sláve a nedávajú ju tomu, komu patrí.

Please follow and like us:
Počet videní: : 36