Ocenenie mladých za štúdium a vedomosti zo sv. Písma

25 mar

o. Marián Feckanič – Tak ako každoročne, aj tento rok sa v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2019 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 66 súťažiacich. Po spoločnej modlitbe sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami.

Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

A. Kategória (1. a 2. ročník ZŠ)

  1. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Tadeáš Gerenčér, Nela Horáková, Adam Sedlák
  2. ZŠ Okružná – Katarína Sučková, Elena Petríková, Karolína Anderková
  3. CZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Samuel Sekera, Sofia Korupecká, Jakub Kordiak

B. Kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

1. Farnosť  Okružná – Šimon Sučko, Rút Gumanová, Nela Balogová
2.CZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Sarah Pavlišinovičová, Teodor Lach, Timea Kordiaková
3. ZŠ T. Ševčenka, Prešov – Karolína Mikitová, Adamma Piterová Bučková, Lucia Poláková

1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
1. ZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Anastasia Pasok, Veronika Pejkova, Monika Kordiaková
2. ZŠ s MŠ Kapušany – Tobiáš Galajda, Alžbeta Kažimírová, Žofia Galajdová
3. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Lea Horáková, Natália Kroláková, + študent školy

2. Kategória (SŠ)
1. Gymnázium bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Ema Pavlovská, Ráchel Hromjaková, Bernadeta Romanová
2. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – Dominika Kuzmiaková, Benjamin Kardis, Filip Jakub
3. SZŠ sv. B. Veľkého, Prešov – Anna Naďová, Patrícia Čekanová, Kristína Kuchárová

Diplomy a vecné ceny víťazom odovzdával zástupca protopresbytera o. Marek Kolesár a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí DKÚ, sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien. Každý zúčastnený si odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16) a kľúčenku s medailou sv. Benedikta.

 Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom a dal im drobnú pozornosť za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 58