Odborno-metodický seminár

5 sep

04. 10. 2013 – DKÚ PA – Dňa 1. októbra 2013 liturgiou sv. Jána Zlatoústeho, na sviatok Ochrany presvätej Bohorodičky v katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove začali katechéti Prešovskej archieparchie nový školský rok. Peter Lach, kancelár ABÚ v homílií poukázal na to, že Mária je tou matkou ku ktorej sa schádzajú všetky jej deti. Program pokračoval na pôde Metodicko-pedagogického centra, kde lektor o. ICLic. Jozef Zorvan predstavil biblické knihy Exodus, proroka Jonáša a Jánovo evanjelium, ktoré boli vybrané ako ústredné knihy Biblickej súťaže i Biblickej olympiády pre tento školský rok. Spája ich spoločná téma „Z tmy do svetla.“ Knihy boli predstavené katechetickou i biblickou metódou. Znova je tu príležitosť nielen čítať Božie Slovo, ale nechať ho pôsobiť a pretvárať životy nielen kňazov či katechétov, ale samotných súťažiacich a ich rodín, lebo vtedy „biblické otázky“ sa stávajú ich súčasťou.

Please follow and like us:
Počet videní: : 43