Odborno-metodický seminár

17 júl

16. 09. 2011 – DKÚ PA – Dňa 14. 9. 2011 sa v Prešove uskutočnil odborno-metodický seminár pre kňazov a katechétov Prešovskej archieparchie. Program seminára začal v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa sv. liturgiou ktorej predsedal o. protosynkel Michal Onderko, ml. O. protosynkel privítal katechétov, ktorí už začali nový školský rok na svojich školách a vo svojej homílii vyzdvihol Kristov kríž, ktorého povýšenie si východná cirkev práve dnes pripomína ako symbol našich osobných krížov. Program ďalej pokračoval samotným odborno-metodickým seminárom v priestoroch Metodicko-pedagogického centra, kde katechétov privítal jeho metodik Mgr. Ján Furman. Lektor o. ICLic. Jozef Zorvan uviedol katechétov dok kníh Genezis a Evanjelium podľa Marka, ktoré sú vybrané pre Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž v tomto školskom roku 2011/2012. Poukázal na príklade Abraháma na jeho dôveru Boha a Božích prisľúbení, ktoré sa v živote Abraháma vyplnili. Záver seminára patril diskusii o kontinuálnom vzdelávaní.

Please follow and like us:
Počet videní: : 39