Odborno-metodický seminár v Prešove

26 sep

20. 09. 2016 – DKÚ PA – Dňa 20. septembra 2016 sa v Prešove uskutočnil odborno-metodický seminár venovaný biblickým knihám pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu pre školský rok 2016/2017. Zároveň to bolo otvorenie nového školského roka pre kňazov a katechétov Prešovskej archieparchie. Seminár začal svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča na Gréckokatolíckej teologickej fakulte slávil vladyka Milan, pomocný prešovský biskup, s Petrom Capom, riaditeľom Diecézneho katechetického úradu v Prešove, a Jozefom Zorvanom, lektorom seminára. Vladyka Milan vo svojej homílií vyzval katechétov, aby vždy ohlasovali vzkrieseného Ježiša Krista. V pracovnej časti, ktorá sa konala v priestoroch Regionálneho pracoviska MPC v Prešove otec Jozef Zorvan oboznámil kňazov a katechétov s aktuálnymi knihami pre biblickú súťaž a olympiádu. Ide o knihy: Genezis, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela a List Efezanom. V tomto školskom roku sa do školskej katechézy zapojilo 56 katechétov.
Fotogaléria:

Please follow and like us:
Počet videní: : 40