Otče náš ?

21 júl

V spoločnosti veriacich ľudí sa ocitol voľnomyšlienkár a začal sa posmievať z náboženstva, najmä z modlitby. jednej žene, ktorá ho počúvala, sa zdalo, že nie veľmi rozumie tomu, o čom hovorí. Obrátila sa naň: „Prosím vás, viete, kto zostavil Otče náš?“ Muža táto otázka prekvapila, lebo na ňu nevedel odpovedať. Jeho sused sa rozhodol urobiť si z neho žart. Potichu mu šepkal do ucha: „Mojžiš.“ Vtedy voľnomyšlienkár so sebavedomím povedal: „Každé dieťa vie, že Otče náš pochádza od Mojžiša.“ Celá spoločnosť vybuchla hlasitým smiechom. Avšak nielen ten voľnomyšlienkár nevedel, kto je autorom modlitby. Keď rovnakú otázku položili žiakom v niekoľkých amerických školách, väčšina z nich tiež nevedela odpovedať.

Please follow and like us:
Počet videní: : 61