Pane, Bože, náš !

17 aug

Niekedy sa nám môže zdať, že Boh mlčí, že neodpovedá na naše prosby a modlitby. Boh ale vie, čo a kedy potrebujeme. S. Kierkegaard v jednej modlitbe volá k Bohu takto: „Bože, ty si predsa nezabudol na človeka. Ty vieš k nemu nájsť cestu, tak rýchlo ako blesk. A ak sa oneskoruješ, nie je to zdĺhavosť, pretože ty poznáš rýchlosť svojej pomoci. A nie je to ani malicherná zdržanlivosť, ale otcovská šetrnosť, ktorá pre svoje deti uchováva to najlepšie, na najlepšom mieste, pre najvhodnejší okamih, Pane, Bože náš!“

Please follow and like us:
Počet videní: : 55