Podpora iniciatíve KBS o vyučovaní náboženstva

24 jún

4. 12. 2002 – DKÚ PE – Účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Spoločenské komunikačné prostriedky v živote Katolíckej cirkvi, ktorá sa konala v dňoch 3. a 4. decembra 2002 na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, vyjadrili podporu iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 3.12.2002 k návrhu ministra školstva SR Martina Fronca o vyučovaní náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v alternácii s etickou výchovou na I. stupni základných škôl.

ÚČASTNÍCI KONFERENCIE: Prof. dr. hab. Tadeusz Zasępa; Prof. Matej Ilowiecki, Doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., Doc. ThDr. František Janhuba, ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ThDr. Marek Pribula, PhD., PhDr. Pavol Dancák, PhD., Dr. Ing. Alois Křišťan, ThD., PhDr. Beáta Balogová, Mgr. Ing. Gabriel Paľa.

ZA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE: Mons. Ján Hirka, Dr.h.c., v. r., Veľký kancelár GBF PU; ThDr. Marek Pribula, PhD., v. r. predseda organizačného výboru konferencie.

 

Please follow and like us:
Počet videní: : 41