Požehnaný čas oddychu

4 sep

29. 06. 2012 – DKÚ PA – Všetkým našim kňazom a katechétom namáhajúcim sa na poli farskej či školskej katechézy prajeme požehnaný čas odpočinku, aby ste s novými silami a novým elánom vstúpili do nového školského roku pri ohlasovaní Božieho kráľovstva.

Please follow and like us:
Počet videní: : 54