Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne/krajské kolo BS a BO 2023/2024

26 mar

DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 16., 17. a 18. apríla 2024 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

     Dňa 16. apríla 2024 sa stretnú víťazi protopresbyterských kôl BO 1. kategórie (5. – 9 ZŠ) a 2. kategórie (SŠ), aby si zmerali svoje vedomosti z týchto biblických kníh: Kniha Genezis 12-36, Kniha Daniel 1-6; 13, Žalm 27 a Evanjelium podľa Jána.  Jednou zo súťažných úloh pre každé družstvo bude scénka, ktorá v 1. kategórii je zameraná na dobové kritériá a v 2. kategórii na odkaz pre súčasnosť. Víťazi z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole biblickej olympiády .

      Neskôr, 17. apríla 2024 kňazský seminár v Prešove privíta víťazov protopresbyterských kôl BS v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ) a 18. apríla víťazov v B kategórii (3. a 4. ročník ZŠ). Študijným materiálom pre tieto kategórie v tomto školskom roku bolo Lukášovo evanjelium. Prvé tri víťazné družstvá  z oboch kategórií BS z archieparchiálneho kola sa stretnú na metropolitnom kole s víťazmi z Košickej a Bratislavskej eparchie v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

      Súťažiacim i tým, ktorí tieto družstvá pripravovali a sprevádzajú ich, prajeme veľa darov Svätého Ducha pri riešení súťažných otázok.

Please follow and like us:
Počet videní: : 18