Prikázané sviatky

3 okt

01.01. – Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
06.01. – Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.03. – Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
Svätý a Veľký piatok
Pondelok svetlého týždňa
Pánovo nanebovstúpenie
29.06. – Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
15.08. – Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
08.12. – Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
25.12. – Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12. – Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke

Please follow and like us:
Počet videní: : 45