Projekt Východní svätí pre súčasnosť 2008/2009

26 jún

21. 05. 2009 – DKÚ PA – V školskom roku 2008/09 Diecézne katechetické úrady Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie spustili pilotný ročník výchovného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“.
Ide o projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý bude v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného. Súťažiaci, ktorí sa do projektu zapoja, si najprv naštudujú život a dielo daného svätca a zrealizujú v jednej z uvedených techník: maľba, koláž, úvaha, či PC stvárnenie – prezentácia. Súťažiaci sa môžu podľa vlastného uváženia zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.
Do pilotného ročníka, ktorého predmetom bol život a dielo blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, sa prihlásilo niekoľko škôl a farností z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie.
Veríme, že všetkým, ktorí sa zapojili, realizácia projektu napomohla viac preniknúť do života nášho najväčšieho blahoslaveného biskupa – mučeníka a prijať tak nový vzor do svojho života.

Výsledky metropolitného kola

Práce výhercov

I. kategória (1. – 2. roč. ZŠ)

1. miesto – Viktória Siváková, Farnosť Vislanka, názov práce: „Na prechádzke“
2. miesto – Juraj Gans, ZŠ s MŠ Helcmanovce, názov práce: „Biskup láskavý k sirotám a vdovám“
3. miesto – Dušan Firment, Farnosť Vislanka, názov práce: „Blahorečenie“

II. kategória (3. – 4. roč. ZŠ)

1. miesto – Alena Viktória Voroňáková, Farnosť Stakčín, názov práce: „Boh je láska, milujme ho!“
2. miesto – Ivana Pinčáková, ZŠ s MŠ Helcmanovce, názov práce: „Biskup milujúci všetkých blížnych“
3. miesto – Juraj Voroňák, Farnosť Stakčín, názov práce: „Muž zlatého srdca“

III. kategória (5. – 6. roč. ZŠ)

1. miesto – Stanislava Gnapová, ZŠ Jána Švermu Humenné, názov práce: prezentácia: „O blahoslavenom Pavlovi Petrovi Gojdičovi – zlatom srdci gréckokatolíkov“
2. miesto – Štefan Bednárik, ZŠ Jána Švermu Humenné, názov práce: „Blahoslavený Pavol Peter Gojdič“
3. miesto – Michal Bušek, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa, názov práce: „Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič“

IV. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)

1. miesto – Patrícia Gojdičová a Mária Vasiľová, ZŠ J. Švermu Humenné, názov práce: prezentácia: „Peter Pavol Gojdič“
2. miesto – Stanka Jevičová, ZŠ Laborecká Humenné, názov práce: „Pavol Peter Gojdič“

V. kategória (1. – 4. roč. Gymnázií, SOŠ a SOU)

1. miesto – Zuzana Andrejčáková, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov, názov práce: „Spravodlivý medzi národmi“

Please follow and like us:
Počet videní: : 31