Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach

23 mar

Vladislav Petrík – Božie Slovo je živé a aktuálne v každom čase, a aj v dnešnej dobe má čo človeku povedať. Preto sme sa dnes 21.3.2024 stretli s mladými nadšencami v priestoroch ZŠ Komenského v Medzilaborciach kde sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Do súťaže sa zapojilo sedem súťažných družstiev v troch kategóriách, kde si zmerali svoje vedomosti, ktoré nadobudli o Božom Slove. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Potom účastníci spoločne s členmi poroty sa odobrali na svoje súťažné stanoviská, aby sa sústredili na jednotlivé súťažné kolá.

V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Zuzana Petríková, Liliána Protivňáková a Petra Zjanová zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Timotej Jenčo a Juliána Petríková z farnosti Medzilaborce – Borov.

V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Natália Čahojová, Miriama Feckaničová, Vieroslava Siriková zo ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach.

Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo, napĺňajú ním svoje srdcia a hlavne konajú skutky podľa neho. Veľká vďaka patrí Základnej škole Komenského v Medzilaborciach za poskytnutie priestorov a organizáciu, všetkým sponzorom, ktorí venovali vecné ceny do súťaže, duchovným otcom, ktorí prijali pozvanie do poroty a samozrejme všetkým zúčastneným, ktorí obetovali svoj voľný čas a pripravovali sa na súťaž. Ktosi sa raz spýtal, či to modlenie a čítanie Biblie nie je strata času, na čo dostal odpoveď, že je to najlepšie využitý čas. Veríme, že všetci zatúžia takto využívať svoj čas.

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 20